בס"ד

עם ישראל עם של גומלי חסדים בגופם ובממונם, באהבה ובנדיבות הלב

שלום רב וברכת ה' עליכם!

לפניכם גמ"ח (גמילות חסדים) "דרכי אברהם", אשר פועל עשרות שנים לגמילות חסד, עזרה ותמיכה בנזקקים ובקשיי הפרנסה.

הגמ"ח הוקם ע"י הרב רן ישראלי שליט"א, ראש כולל ורב בתי הכנסת "משכנות ישראל" ו"כל ישראל חברים". הגמ"ח הוקם כדי  לתת מענה לצרכי כלל הציבור המתדפקים על דלתותינו, הזקוק לתמיכה, אנשים ונשים טף וחולים, יתומים ואלמנות ועוד...

פעילות הגמ"ח נעשית כולה בהתנדבות. בהתנדבות של זמן וטירחה גדולה, התנדבות של ממון, מוצרים, אריזת סלי המזון.

כדי לצמצם את המבוכה שקיימת אצל הנזקק בקבלת הסלים, הקמנו  צוות מתנדבים שמבצעים את המשלוחים עד לבית הנזקק, כאילו קיבל משלוח מהסופר... על האריזות אין כל כיתוב שמזכיר גמ"ח או משהו דומה.

הגמ"ח מופעל על ידי עמותת "יברכך ה' וישמרך", המיוחד בגמ"ח "דרכי אברהם", שאין שום לקיחת משכורת או אחוזים וכדומה, כל הגמ"ח כולו, מופעל על ידי מתנדבים, שהם בעצמם גם תומכים כספית בגמ"ח. כל תרומתכם הולכת כולה נטו בשלמות אך ורק לטובת הנזקקים לתמיכה, ולא לכל פעילות אחרת של העמותה.

פעילות הגמ"ח  נעשית באופן הגלוי, (ראה בתפריט "גילוי נאות") וכל אחד יכול להיות שותף למצוה חשובה זו, בקניית המוצרים, באריזת המזון והמוצרים, בהעברת המשלוחים לבתי הנזקקים. יש לנו כעת כ- 85 מתנדבים פעילים. אתם מוזמנים גם לתרום כספית וגם להיות שותפים פעילים במערך ההתנדבות של הגמ"ח.

העמותה מנוהלת באופן תקין, ובפיקוח רואה חשבון כדין. יש לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2021, וכן אישור לפי סעיף 46 למס הכנסה.

תרומתכם ותמיכתכם בעמותת "יברכך ה' וישמרך" לטובת הגמ"ח "דרכי אברהם", חשובה מאוד ונותנת את היכולת להמשיך לעזור לנצרכים, ולהרחיב את הפעילות המחזקת לנזקקים, ולהגביר את תדירות התמיכה, ולהרחיב העזרה גם לציבור שלא עזרנו לו מספיק מבחינת היכולת שלנו. בעזרתכם נוכל לעשות זאת.

הרב רן ישראלי שליט"א מברך אתכם באהבה רבה והערכה גדולה, שתזכו כולכם לברכה הגדולה, לבריאות איתנה, ופרנסה  טובה. כמו שאומר הפסוק: (משלי י,כ"ב): "ברכת ה' היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה". ורש"י מסביר: 'אין צריך להתייגע להעשיר בו, די בברכה מה שהוא מברכו' אמן כן יהי רצון.
image alt

נתוני מפה
Map data ©2018 Google, Mapa GISrael
נתוני מפהMap data ©2018 Google, Mapa GISrael
Map data ©2018 Google, Mapa GISrael
x

#{title}

#{text}

#{price}