עם ישראל עם של גומלי חסדים בגופם ובממונם, באהבה ובנדיבות הלב


לפניכם גמ"ח (גמילות חסדים) "דרכי אברהם", אשר פועל עשרות שנים לגמילות חסד, עזרה ותמיכה בנזקקים ובקשיי הפרנסה.
 
הגמ"ח הוקם ע"י הרב רן ישראלי שליט"א, ראש כולל ורב בתי הכנסת "משכנות ישראל" ו"כל ישראל חברים". הגמ"ח הוקם כדי  לתת מענה לצרכי כלל הציבור המתדפקים על דלתותינו, הזקוק לתמיכה, אנשים ונשים טף וחולים, יתומים ואלמנות ועוד...

פעילות הגמ"ח נעשית כולה בהתנדבות. בהתנדבות של זמן וטירחה גדולה, התנדבות של ממון, מוצרים, אריזת סלי המזון.
 
כדי לצמצם את המבוכה שקיימת אצל הנזקק בקבלת הסלים, הקמנו  צוות מתנדבים שמבצעים את המשלוחים עד לבית הנזקק, כאילו קיבל משלוח מהסופר... על האריזות אין כל כיתוב שמזכיר גמ"ח או משהו דומה.
 
הגמ"ח מופעל על ידי עמותת "יברכך ה' וישמרך", המיוחד בגמ"ח "דרכי אברהם", שאין שום לקיחת משכורת או אחוזים וכדומה, כל הגמ"ח כולו, מופעל על ידי מתנדבים, שהם בעצמם גם תומכים כספית בגמ"ח. כל תרומתכם הולכת כולה נטו בשלמות אך ורק לטובת הנזקקים לתמיכה, ולא לכל פעילות אחרת של העמותה.
 
האתר מאובטח בכל הפרמטרים האפשריים, האתר מוגן על ידי מפתח Secured Socket Layer) SSL) דף התשלומים מאובטח בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כולל עמידה בתקן PCI DSS. אם אתם מעדיפים לתרום בטלפון, נא להתקשר: 054-4449718 
 
image alt

סלי מזון

image alt

מצרכים

image alt
תרומה כספית

מה מספרים עלינו

בס"ד
גמ"ח דרכי אברהם – עמותת יברכך ה' וישמרך (ע"ר) - 580434140

הצהרת פרטיות

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובדפי התרומה ("האתר"). מדיניות פרטיות זו משקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר ומה אנו עושים בו. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

המיידע אותו אנו אוספים
אנו אוספים את כל המידע אשר ממולא בשדות, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, טלפונים ודואר אלקטרוני.
נציין כי אנו לא שומרים את פרטי כרטיס האשראי.

כיצד נשתמש במידע שאנו אוספים?
השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:
* כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
* כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
* אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך או את מספר הטלפון הנייד שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
* ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח סטטיסטי.
* לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
* לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

אבטחת מידע
אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פורץ נחוש ומיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר או לשבש את פעולתו. מסיבה זו איננו מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

זכות לעיין, שינויי או מחיקת המידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבידנו ישמש אותנו לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך על- פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את מידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר - יוסיף להישמר בידנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
בכל בקשה, לעיין, שינויי או מחיקת המידע יש לפנות לדוא"ל: info.y.hashem.org או בטלפון: 03-9522222.

אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.x

#{title}

#{text}

#{price}